M & CG Landerholm är ett företag som arbetar med entreprenadarbeten och fastighetsskötsel åt kunder i södra Storstockholm.

Vi har lång erfarenhet och kunniga medarbetare och har varit i branschen i närmare 20 år. Vi vänder oss främst till företag och bostadsrättsföreningar i södra Storstockholm, Botkyrka med omnejd.

M & CG Landerholm utför entreprenadarbeten inom schakt och anläggning såsom enskilda avlopp, planering, snöröjning, skogsbilvägar, dikesrensning, vägrenhållning och grönytearbete.

Vi utför fastighetsskötsel och grönyteskötsel samt tar hand om er fastighet eller bostadsrättsförening.

Ett urval av våra tjänster inom fastighets- och grönyteskötsel är:

  • Gräsklippning
  • Röjning
  • Sopning
  • Sandning
  • Halkbekämpning